Realizujemy zamówienia z odroczonym terminem płatności dla instytucji państwowych

Regulamin

Obowiązuje od 01.04.2018r. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Prosimy o przemyślane zakupy. Towar zamawiany w relacjach B2B nie podlega zwrotowi, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

– Za konsumenta, przedsiębiorcę uprzywilejowanego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

– Nabywca kupujący towary, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, ma prawo do odstąpienia od umowy, tak jak pozostali konsumenci.

– Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego firma ECOABC zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B.

DOTYCZY TRANSAKCJI MIĘDZY ECOABC.PL A KUPUJĄCYMI

KUPUJĄCY: OSOBY FIZYCZNE ( konsumenci i przedsiębiorcy ), OSOBY  PRAWNE, JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  NIE  POSIADJACE OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

Strona i marka ECOABC jest własnością firmy BJ Project Bartosz Ratuski, Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5342157730 REGON: 362262188 Tel. 515 056 515 adres email: sklep@ecoabc.pl

  1. Zakupy w ECOABC

Firma ECOABC przyjmuje zamówienia złożone poprzez: sklep internetowy, telefon, e-mail oraz drogą pocztową. W naszym sklepie internetowym www.ecoabc.pl możecie Państwo składać zamówienia na adresy pocztowe na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupami/dostawą do innych krajów, prosimy o kontakt email.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów typograficznych. Kolory produktów w katalogu i na stronie internetowej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względów drukarsko-technicznych, ustawień komputera, karty graficznej, ustawień monitora itp.

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Kiedy zamówiony towar opuści magazyn /siedzibę producenta, otrzymacie Państwo informację o wysyłce towaru na adres e-mail lub sms. Informacje wysyłamy w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8:30-16:30. W przypadku zamówień składanych w piątki oraz dzień przed świętem/dniem ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 1:00, potwierdzenie zamówienia otrzymacie Państwo w najbliższym dniu roboczym. Do momentu zaksięgowania całej należności na koncie bankowym, zamówiony towar pozostaje własnością ECOABC.

Realizacja zamówienia zależy od stanów magazynowych w naszym magazynie lub u producenta. Zastrzega się prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności produktów. Zastrzega się także możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie zamówionego towaru.

  1. Ceny i formy płatności

Ceny

Ceny podajemy w złotówkach (PLN). Ceny zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług). Ceny nie obejmują kosztów transportu.

Ceny regularne są aktualne do odwołania. W przypadku cen promocyjnych obowiązują wyłącznie w okresie trwania kampanii.

Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia ceny mogą ulec zmianie wyłącznie z przyczyn ekonomicznych, niezależnych od ECOABC, np. zmian w wysokości podatków, wahań kursów walut etc., jak również z oczywistych błędów w wysokości cen podanych w ofercie.

Formy płatności

– przelew/e-przelew/karta kredytowa/blik/płatność online/ wpłata na rachunek bankowy sklepu pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

-płatność gotówką – przy odbiorze

Dane do przelewu:: 39 1050 1924 1000 0092 1486 8474 (ING Bank Śląski)

Nasza troska o środowisko powoduje, że faktury wysyłamy w wersji elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail Klienta. Na specjalną prośbę możemy wysłać również wersje papierową na podany adres. W przypadku braku zapłaty w terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Bezpieczeństwo płatności

Płatności dokonywane są na bezpiecznej stronie z adresem rozpoczynającym się od https: // i kłódką w lewym górnym rogu ekranu, co potwierdza, że dane są bezpieczne. W związku z tym, ECOABC nie ma dostępu do danych karty i nie może rejestrować oraz przechowywać danych karty.

  1. Termin i koszt dostawy

Termin realizacji zamówienia – wysyłki paczki wynosi od 1-45 dni roboczych ( w zależności czy asortyment jest na stanie, czy jego produkcja odbywa się na zamówienie) i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówieniowym.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w momencie doręczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, powinien sporządzić protokół z dostawy w obecności kuriera.

W przypadku ograniczeń logistycznych wynikających z lokalizacji adresu dostawy koszty dodatkowe będą poniesione przez Zamawiającego.

Przez ograniczenia logistyczne  rozumie się:

– ograniczenia w tonażu

– ograniczenia w wysokości i szerokości pojazdu ( np. wysokość bramy wjazdowej)

– strefy wyłączone z ruchu kołowego

– ograniczenia wynikające z przepisów lokalnych.

Opóźnienia w dostawie z przyczyn dotyczących kupującego

Jeśli ECOABC nie będą w stanie dostarczyć towaru z powodów dotyczących Odbiorcy, Kupującego, zamówienie zostanie odesłane do firmy transportowej. Firma transportowa skontaktuje się z Klientem  Kupującym w celu ustalenia nowej daty dostawy. W takim przypadku, opłata transportowa zostanie naliczona ponownie.

W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone w ciągu 3 dni od pierwszej próby doręczenia, doliczony zostanie koszt przechowania towaru na terminalu w wysokości 50 PLN netto za każdy dzień do dnia doręczenia. Po upływie 5 dni, towar zostanie zwrócony do ECOABC.

W przypadku anulowania zamówienia  w trakcie dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego firma ECOABC zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat transportowych.

Przed dostawą należy:

Upewnić się, że osoba uprawniona do odbioru towaru znajduje się pod adresem wskazanym jako adres dostawy

Powiadomić ECOABC, jeśli pod wskazanym adresem istnieją jakiekolwiek szczególne ograniczenia w ruchu pojazdów, fizyczne bariery lub inne problemy z dojazdem/dotarciem na miejsce

W przypadku większych przesyłek, konieczny może się okazać dostęp do wózka lub rampy podczas rozładunku. Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia urządzeń niezbędnych do rozładunku

Rozważyć zamówienie usługi wniesienia towaru za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, aby zminimalizować ewentualne ryzyko uszkodzenia i niedogodności związane z samodzielnym wnoszeniem przesyłek.

Dostawa

Kiedy zamówiony towar opuści magazyn centralny/siedzibę producenta, otrzymacie Państwo informację o dostawie towaru na adres e-mail. Zawiera ona numer listu przewozowego i link do strony firmy spedycyjnej, gdzie można śledzić przesyłkę.

Palety/przesyłki wielkogabarytowe

Dostawy są realizowane na adres zarejestrowany przy zamówieniu na warunkach DAP, w dni robocze (pon.-pt.) w godzinach 7:00-16:00. Firma transportowa nie ma obowiązku powiadamiania Odbiorcy o dostawie*. Jeśli osoba odpowiedzialna za odbiór towaru nie znajduje się pod wskazanym adresem, firma transportowa ponawia próbę doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu nowego terminu z Klientem. W takim przypadku opłata transportowa zostaje naliczona ponownie.

 *Patrz Usługi dodatkowe – Telefoniczne powiadomienie o dostawie

Opóźnienie w dostawie

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, nie wynikających z winy sprzedającego. W przypadku,, gdy terminy dostawy poszczególnych składowych zamówienia różnią się, zastrzegamy prawo dostawy częściowej zamówienia. Dostawy częściowe nie skutkują dodatkowymi kosztami po stronie Klienta.

Szkody transportowe i błędna wysyłka towaru

Prosimy, aby w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych, np.: zerwanej folii, uszkodzonych rogów, naderwanej tektury. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowań w momencie odbioru towaru klient jest zobowiązany do adnotacji na liście przewozowym. Należy zachować oraz sfotografować etykietę adresową oraz palety i pudła, w które spakowano towar.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ewentualnych uszkodzeń towaru jest zobowiązany do adnotacji tego faktu na liście przewozowym i spisania protokołu szkodowego z kurierem dostarczającym towar.

Konieczność spisania protokołu wynika z prawa przewozowego:            

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony, lub gdy zamówienie jest niekompletne, należy zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie w terminie 7 dni. Towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany niezwłocznie, opłata transportowa nie zostanie naliczona.

Force Majeure (Siła wyższa)

Firma ECOABC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i opóźnienia z powodu uchwalenia praw/przepisów, działań rządu, mobilizacji, wojny, ograniczeń walutowych, przemian ustrojowych, awarii systemów informatycznych, błędów lub ograniczeń po stronie dostawców, strajków, lokautów, bojkotów, blokad lub innych podobnych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających działanie firmy w takim stopniu, że może kontynuować działalność wyłącznie przy niewspółmiernym nakładzie środków finansowych.

  1. Usługi dodatkowe

Telefoniczne powiadomienie o dostawie

Jeśli potrzebują Państwo czasu na zaplanowanie i przygotowanie się na dostawę, zalecamy zamówienie specjalnej usługi telefonicznej z informacją o dostawie. Zamówienie usługi oznacza, że 1-3 dni przed planowaną dostawą, otrzymacie Państwo telefon z informacją o jej dokładnym terminie. Na potrzeby usługi, zostaną Państwo poproszeni o podanie aktualnego numeru telefonu, pod którym jesteście Państwo dostępni w dni robocze. Usługa powiadomienia o dostawie kosztuje 50 PLN netto i należy ją zadeklarować w momencie składania zamówienia.

Wniesienie towaru

Dostawy towaru od ECOABC realizujemy jako dostawy standardowe. Oznacza to, że nie obejmują wniesienia towaru. Jeśli zależy Państwu na wniesieniu towaru do wnętrza firmy/posesji, istnieje możliwość zorganizowania takiej usługi za dodatkową opłatą. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który udzieli informacji o kosztach.

Usługi montażowe

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w montażu i instalacji produktów, ECOABC posiada kontakty z firmami montażowymi w całym kraju i pomoże zorganizować taką usługę. Informacji o usłudze i kosztach dodatkowych udziela Dział Obsługi Klienta.

  1. Zwrot, gwarancja, reklamacje

Gwarancja zwrotu pieniędzy / Prawo zwrotu towaru / Gwarancja i reklamacje

Osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej (sektor B2C) przysługuje prawo zwrotu towaru w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – dotyczy standardowej oferty. Nie dotyczy klientów z sektora B2B. Nie dotyczy produktów wykonanych na specjalne zamówienie, o specjalnie dopasowanych wymiarach* i dużych zamówień**.

* Na przykład mebli na wymiar czy maty o specjalnych wymiarach

** Duże zamówienia składają się z wielu sztuk produktów tego samego rodzaju

Klient ma prawo do otwarcia opakowania i obejrzenia towaru jedynie w stopniu umożliwiającym ocenę satysfakcji z zakupu. Aby zwrot towaru był możliwy, produkt musi być w stanie nieużywanym oraz posiadać oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być również kompletny, tj. posiadać wszystkie części, akcesoria, instrukcje itp.

Jeśli chcą Państwo dokonać zwrotu całości lub części zamówienia, mają Państwo taką możliwość przy zachowaniu warunków ujętych w sekcji Zwrot towaru.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot towaru

Podczas zwrotu ponoszą Państwo ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu do ECOABC. Należy upewnić się, że towar został bezpiecznie spakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany towar musi być kompletny, czyli zawierać wszystkie akcesoria, instrukcje itp. Jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

Jak zwrócić produkt?

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru (pomyłka przy zakupie, niedopasowanie do potrzeb) należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia optymalnego sposobu zwrotu. Koszt zwrotu towaru obciąża dokonującego zwrotu.

Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

W przypadku rezygnacji z zamówienia, które jest w trakcie realizacji do Państwa mogą zostać naliczone koszty manipulacyjne.

Zwrot pieniędzy

Zwrot zostanie dokonany przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, zwyczajowo w terminie 14 dni po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu, chyba że stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru lub jego niekompletność.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Warunki gwarancji i reklamacje

Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego firma ECOABC zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w relacjach B2B. Celem ECOABC od zawsze było zapewnienie Klientom bezpiecznych zakupów. Dlatego zapewniamy minimum 3 lata gwarancji na większość asortymentu.

Gwarancja dotyczy wad fabrycznych towaru powstałych w okresie gwarancji. Nie uwzględnia natomiast wad powstałych wskutek użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem oraz modyfikacji wyglądu i działania produktów. Przy zwrocie, towar jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek.

W przypadku produktów zużywalnych, takich jak markery, taśmy itp. obowiązuje gwarancja producenta, zwykle krótsza niż 1 rok.

Reklamacje należy składać na piśmie. Termin rozpatrzenia reklamacji (usunięcie wady, wymiana towaru na wolny od wad) odbywa się w stosownym, możliwie najszybszym terminie. Uwaga – przy konsumentach musimy wypowiedzieć się w terminie 14 dni od daty zareklamowania towaru, uchybienie temu terminowi skutkuje uznaniem reklamacji w całości.

  1. Polityka prywatności

Polityka prywatności / Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Na potrzeby zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Są to informacje niezbędne do dostawy towaru oraz rozpatrywania ewentualnych zwrotów i reklamacji.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści regulaminu ECOABC.

Przekazane informacje są także wykorzystywane do celów analitycznych, tworzenia baz danych klientów oraz opracowywania strategii marketingowych i dla celów rozwojowych firmy, jak również do spełnienia wymagań prawnych względem firmy. Klient ma prawo do sprzeciwu wykorzystywania danych do celów marketingowych. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

  1. Cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, usprawnienia procesów komunikacji, statystycznych, reklamowych oraz przystosowania ofert do Państwa indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików Cookies (ciasteczka).

Pliki Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookies.

Więcej informacji na temat plików Cookies i łączności elektronicznej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  1. Warunki handlowe

Istnieje możliwość poza złożonym zamówieniem zawarcia z Kupującym odrębnej umowy sprzedaży/dostawy jeżeli taki wniosek złożony zostanie przez Kupującego w zamówieniu. Umowa przygotowywana jest pod indywidualnego Kupującego i zawiera ona postanowienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które dotyczą konsumentów i Kupujących nie będących konsumentami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W przypadku sporu przede wszystkim preferujemy ugodowe załatwienie sprawy mając na uwadze wizerunek naszej firmy jako rzetelnego przedsiębiorcy.

Dane kontaktowe:

BJ Project Bartosz Ratuski

Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 5342157730 REGON: 362262188

Dział Obsługi Klienta

Tel. 515 056 515

email: sklep@ecoabc.pl

Na zapytania drogą mailową, odpowiedzi udzielamy w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym (w przypadku zapytań przesłanych w dniach wolnych od pracy).

Linia telefoniczna:  Poniedziałek – piątek: 8:00-16:00.